ព័ត៌មានជាតិ

គណៈប្រតិភូសភាជាតិកម្ពុជាប្រើប្រាស់ភាសាបារាំង ចូលរួមប្រជុំគណៈកម្មការអប់រំ ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចការវប្បធម៌នៃ APF

រាជធានីភ្នំពេញ៖ កាលពីយប់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន អនុប្រធានគណៈកម្មការទី៧ ព្រឹទ្ធសភា

ព័ត៌មានជាតិ

មន្ទីរធនធានទឹកខេត្តឧត្តរមានជ័យប្តេជ្ញាបញ្ជូនទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់តំបន់កសិកម្មក្នុងខេត្ត

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ៖ មន្ទីរធនធាន ទឹកខេត្តឧត្តរមានជ័យប្តេជ្ញាបញ្ជូនទឹកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់តំបន់កសិកម្មដើម្បីឱ្យប្រជាកសិករមានទឹកគ្រប់គ្រាន់

ព័ត៌មានជាតិ

ការពង្រឹងការថែទាំកុមារ ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មកុមារចំនួន ៣០% ពីមណ្ឌលថែទាំកុមារ ឲ្យទៅរស់នៅក្នុងគ្រួសារ និងសហគមន៍វិញ

ខេត្តកណ្តល ៖ ផែនការកិច្ចការពារកុមារថ្នាក់ខេត្តផ្តោតលើការថែទាំជំនួស និងអំពើហឹង្សាលើកុមារ ត្រូវ បានរៀបចំឡើងដោយផ្អែកលើការពិនិត្យឡើងវិញ