ព័ត៌មានជាតិ

វិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅ គ្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែម ដើម្បីពង្រីកការបណ្តុះបណ្តាលកុមារខ្សោយសតិបញ្ញា និង អូទីស្សឹមនៅកម្ពុជា

វិទ្យាល័យអប់រំពិសេសក្រុងតាខ្មៅ មានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមនៅឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ ដើម្បីឱ្យ កុមារដែលខ្សោយសតិបញ្ញានិងអូទីស្សឹមទាំងអស់ទទួលបាន

ព័ត៌មានជាតិ

តំណាងក្រសួងអប់រំ ស្នើឱ្យអ្នកជំនាញកីឡាអុកចត្រង្គខិតខំអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍កីឡាប្រពៃណី ជាតិនេះ ឱ្យកាន់តែរីកចម្រើន

លោក ប៉ែន វុទ្ធី អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំកាយ និងកីឡា នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានស្នើឱ្យសិក្ខាកាមជាអាជ្ញាកណ្តាលកីឡាអុកចត្រង្គទាំងអស់បន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែង