ព័ត៌មានជាតិ

ពលរដ្ឋនៅសួរថា÷បនល្បែងស៊ីសងប្រភេទ ហ្គេមបាញ់ត្រី នៅក្នុងផ្សារផ្លាហ្សាបឹងត្របែក ជាន់ទី៤ ដំណើការយ៉ាងរលូន លោកយិន សាន អធិការខណ្ឌ ផ្គើននិងបទបញ្ជារបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន

បនល្បែងស៊ីសងប្រភេទ ហ្គេមបាញ់ត្រី នៅក្នុងផ្សារផ្លាហ្សាបឹងត្របែក ជាន់ទី៤ ដំណើការយ៉ាងរលូន លោកយិន សាន អធិការខណ្ឌ ផ្គើននិងបទបញ្ជារបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ចេញផ្សាយ ថ្ងៃទី 7 មករា ២០២៣ ភ្នំពេញ៖ទីតាំងបនល្បែងស៊ីសង ប្រភេទហ្គេម […]