ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំចាត់ទុកសៀវភៅគឺជាប្រភពនៃចំណេះដឹង ការជំរុញ និងលើកកម្ពស់​ការអាន គឺជាបេសកកម្មមួយដ៏មានសារៈសំខាន់

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបាន បានមានប្រសាសន៍ចាត់ទុកថា សៀវភៅគឺជាប្រភពនៃចំណេះដឹង ការជំរុញ និងលើក​កម្ពស់​​ការអាន គឺជាបេសកកម្មមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ ជាពិសេសសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យ​អប់រំ។ ការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្រ្ដីនេះ ក្នុងពិធីកាត់ខ្សែបូសម្ពោធស្តង់ពិព័រណ៍​សៀវភៅឆ្នាំ២០២៣ នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ […]