ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបោះពុម្ពសៀវភៅ «កម្ពុជា ក្នុងក្រសែភ្នែកពិភពលោក»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *