ព័ត៌មានជាតិ

លោកអភិបាលខេត្តតាកែវ បានដាក់បទបញ្ជាដល់អភិបាលក្រុង.ស្រុកទាំង១០ ត្រូវតែបង្រ្កាបល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឱ្យអស់…

លោក អ៊ូច ភា អភិបាលខេត្តតាកែវ បានចេញបទបញ្ជាទៅដល់លោកអភិបាលក្រុង.ស្រុកទាំង១០ នៅក្នុងខេត្តតាកែវ ជាពិសេសអភិបាលស្រុក ដែលទើបប្រកាសតែងតាំងថ្មី ត្រូវតែចុះបង្រ្កាបបទល្មើសល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឱ្យអស់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *