ព័ត៌មានជាតិ

នៅភូមិប្រហ៊ូតសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដូនកែវក្នុងនាមឯកឧត្តមភឺន ផល្លានិងលោកជំទាវជំនួយការផ្ទាល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែនប្រធានគណបក្សប្រជាជនបានយកសំភារះគ្រឿងឧបភោក បរិភោកនិងថវិកាជូនគ្រួសារ

នៅភូមិប្រហ៊ូតសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដូនកែវក្នុងនាមឯកឧត្តមភឺន ផល្លានិងលោកជំទាវជំនួយការផ្ទាល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែនប្រធានគណបក្សប្រជាជនបានយកសំភារះគ្រឿងឧបភោក បរិភោកនិងថវិកាជូនគ្រួសារ

នៅភូមិប្រហ៊ូតសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដូនកែវក្នុងនាមឯកឧត្តមភឺន ផល្លានិងលោកជំទាវជំនួយការផ្ទាល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែនប្រធានគណបក្សប្រជាជនបានយកសំភារះគ្រឿងឧបភោក បរិភោកនិងថវិកាជូនគ្រួសារកុមារ៣នាក់ដែលបានលុងទឹកស្លាប់សំភារះមានអង្ករ១បាវ៥០គីឡូក្រាមទឹកក្រូចកូកាកូឡា១កេះមីម៉ាម៉ា១កេះថវិកា១០០០០០រៀលក្នុង១គ្រួសារនេះជាទឹកចិត្តរបស់ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវចំពោះប្រជាជនទូទៅ

Share this post

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *