ព័ត៌មានជាតិ

ទស្សនីយភាពកាំជ្រួច អបអរសាទរពិធីបិទជាផ្លូវការ នៃព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ លើកទី៣២

ទស្សនីយភាពកាំជ្រួច អបអរសាទរពិធីបិទជាផ្លូវការ នៃព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ លើកទី៣២

ទស្សនីយភាពកាំជ្រួច អបអរសាទរពិធីបិទជាផ្លូវការ នៃព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ លើកទី៣២ នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ រាជធានីភ្នំពេញ នាយប់ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

Share this post

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *