ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិធីជប់លៀង និងការជួបជុំបែបសាសនានានា ជាបណ្តោះអាសន្ត ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពត

ខេត្តកំពត ៖ នាថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ដោយស្ថានភាព នៃការឆ្លងរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិធីជប់លៀង និងការជួបជុំបែបសាសនានានា ជាបណ្តោះអាសន្ត ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកំពត ។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *