ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ និង ឯកឧត្តម ថោ សេដ្ឋាណា អញ្ជើញកាត់វិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌថ្មីមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និង ឯកឧត្តម ថោ សេដ្ឋាណា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ តំណាង ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ អញ្ជើញកាត់វិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌថ្មីមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យ ប៊ុនរ៉ានី ហ៊ុន សែន វត្តភ្នំ សម្រាប់ផ្នែកសារព័ត៌មាន និងនៅទីស្ដីការក្រសួងព័ត៌មាន សម្រាប់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា។

pnn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *